Hotelonthaal

Je kiest hier om je te ontplooien tot een volwaardige hotelmedewerker.
De verschillende op te nemen functies binnen het hotelwezen komen aan bod.

Zowel front office (receptie), housekeeping (huishouden) en food and beverage (voorraadbeheer) komen aan bod.

Ook hier vormen praktijklessen en stages een belangrijk deel van de opleiding.
Jij loopt gedurende het schooljaar stage in twee departementen: housekeeping en food and beverage.

Dit doe je in Antwerpse hotels zoals Radisson Blu en Hilton.
Anderzijds biedt onze opleiding de mogelijkheid om een doorlopende blokstage front office van twee maal vier weken te lopen.

Bekijk hier de lessentabel van Hotelonthaal.

7HOThe Bitcoin Millionaire Pro review at BitFxDaily