Internaat

Het internaat Spijker is een gemengd internaat, waar zowel jongens als meisjes terecht kunnen.

Internaat Spijker
Gelmelstraat 60
2320 Hoogstraten
Tel. 03 314 50 11
Website: www.internaatspijker.be 

Foto septemberspel