Zorg

Zorg is het geheel van initiatieven dat door het volledige schoolteam wordt genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Leerlingen, maar ook ouders, kunnen steeds terecht bij de klassenleraar.
De klassenraad, alle leerkrachten van die klas, bepaalt de zorgmaatregelen voor elke individuele leerling die specifieke noden heeft.

Is er toch meer hulp nodig? Dan werkt het team van de Cel Leerlingenbegeleiding ondersteunend en adviserend samen met alle betrokken partijen. De Cel Leerlingenbegeleiding is samengesteld door de directeur leerlingenbeleid, de zorgcoördinator, de graadcoördinatoren, de tuchtcoördinator en de CLB-medewerkers van de school. VTI Spijker wil een ruime preventieve basiszorg aanbieden. Zorg is er dus voor alle leerlingen, door alle leerkrachten. Ze nemen maatregelen waarbij alle leerlingen gebaat zijn.

 

Met deze basiszorg bieden we optimale ontwikkelingskansen aan alle leerlingen.
De basiszorg van onze school is in volgende rubrieken opgedeeld:

  • gezondheid
  • affectieve ondersteuning
  • structureren van de leeromgeving
  • ondersteunen van ruimtelijk inzicht en motoriek
  • ondersteunen van taal
  • ondersteunen van rekenen

 

VTI Spijker neemt bovendien zorgmaatregelen voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften. De klassenraad zal zich afvragen welke redelijke aanpassingen zij kunnen nemen om een antwoord te geven op de specifieke noden van de leerling. De redelijke aanpassingen worden individueel opgesteld. We spreken hier van verhoogde
zorg. De maatregelen worden door de klassenraad bepaald, op maat van de leerling. Een diagnose of attest is niet noodzakelijk. We vertrekken van de behoeften.

Indien nodig zal de school ook samenwerken met het CLB of andere externe hulpverleningsorganisaties.
Bij vragen kan je steeds terecht bij onze zorgcoördinator Bieke Van Gestel.

 

As awesome bitcoin casino USA complete anonymity and lack of